SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

30.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. lipnja 2016. godine, donijelo je

Odluku o izmjenama
Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09), članak 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima vrši se u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, svakog dana od 7,00 do 21,00 sat.«

Članak 2.

U članku 25. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»U pješačkoj zoni u naselju Omišalj opskrbu za pravne i fizičke osobe obavlja Pesja nautika d.o.o., bez naknade, posebnim vozilom (sa posebnom dozvolom).Ukoliko opskrbu nije moguće obaviti posebnim vozilom dopušta se dostava vozilom čija najviša dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone (snabdijevanje ogrjevom i sl.).

U pješačkoj zoni u naselju Njivice, opskrba se smije obavljati vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5,0 tona.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Općinski načelnik može stanarima koji posjeduju ili koriste nekretninu sa vlastitim parkiralištem u pješačkoj zoni izdati posebnu dozvolu za prometovanje pješačkom zonom.«

Dosadašnji stavci 3. - 7. postaju stavci 4. - 8.

Članak 3.

Ove izmjene Odlukestupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/4

URBROJ: 2142-06-16-01-11

Omišalj, 15. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr