SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

90.

Na temelju članka 121. stavka 2., u vezi s člankom 119. stavkom 1., podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka 51. stavka 1. točke 1. Statuta Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab,članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst),Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici od 9. i 16. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab

I.

Donata Dumičić i Silvana Perčinić, predstavnice osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Ivana Rabljanina Rabrazrješavaju se dužnosti članica Školskog odbora.

II.

Daniela GlažarIvče i Nenad Debelić, imenuju se na dužnost članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab.

III.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članica umjesto koje su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-64

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr