SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

84.

Na temelju članka 195. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 153/14 i 99/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici održanoj 9. i 16. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu
skrb Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/12) riječ: »četrnaest« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Savjet čine predstavnici:

-Županije (1),

-jedinica lokalne samouprave s područja Županije (1),

-centara za socijalnu skrb (1),

-domova socijalne skrbi i centara za pomoć u kući (2),

-vjerskih zajednica koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi i korisnika socijalne skrbi (1),

-pravnih osoba, obrtnika i drugih fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi (1),

-ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja (2),

-strukovnih komora i udruga u djelatnosti socijalne skrbi (1),

-udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi (1).«.

Članak 2.

Članovi Savjeta imenovani Odlukom o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 35/12, 5/15 i 7/16) nastavljaju s radom do isteka svojih mandata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-53

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr