SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

82.

Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09 i 14/14), članka 28. točka 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09; 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština, na 28. sjednici održanoj dana 9. i 16. lipnja 2016. donijela je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja
za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 »Rab« i VIII/129 »Dubračina«

I.

Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj: VIII/ 102»Rab« i VIII/129 »Dubračina« (u daljnjem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:

1.Melita Raukar, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - predsjednica;

2.Mr. sc. Blaženka Kulić, savjetnica za lovstvo i šumarstvo II. u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj -članica;

3.Tea Trdoslavić, dipl. iur., savjetnica za pravne poslove II. u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - članica

4.Berislav Tulić, dipl.i ng. - viši savjetnik specijalist za poduzetništvo i ruralni razvoj u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - član

5.Bojan Marković, tajnik Lovačkog saveza Primorsko- goranske županije - član

II.

Zadaci Komisije su:

-raspisuje i provodi javni natječaj za davanje zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 »Rab« i broj: VIII/129 »Dubračina« u zakup;

-dostavlja Županijskoj skupštini izvješće o svom radu i predlaže odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 »Rab« i broj: VIII/129 »Dubračina«.

Komisija provodi postupak sukladno Odluci o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/10 i 9/14).

III.

Komisija odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednica Komisije.

Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova.

O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi Komisije.

V.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

VI.

Komisija prestaje s radom nakon što Županijska skupština donese odluku iz točke II. stavka 1. podstavak 2. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od danaobjave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-45

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr