SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

26.

Na temelju članka 6. i 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« br. 30/09, 55/13 i 153/13) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 31. svibnja 2016. donijelo je

ODLUKU
O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU NAJVIŠE
DOPUŠTENE RAZINE BUKE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se područja gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke (naselja, ulice i dijelovi ulica, trgovi i druge lokacije u naseljima), razlozi dozvoljenog prekoračenja buke, te putevi dolaska i odlaska sudionika događanja.

Članak 2.

Dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljenja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za sta novništvo i goste, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, za sljedeće lokacije:

1.u naselju Cres za sljedeće ulice i trgove: Cons, Družbe sv. Ćirila i Metoda, Ribarska, Riva creskih kapetana, Trg Frane Petrića, Creskog statuta, Šetalište 20. travnja, Palada, Lungomare sv. Mikule

2.ostala naselja na području Grada Cresa
Dozvoljena najviša razina buke za događanja iz st. 1 ovog članka, iznosi L Aeq= 90dB (A), T= 15 min, do 03.00 sata.

Članak 3.

Uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom prostoru i terasama objekata koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Grada Cresa ne smije iznositi više od L Aeq = 75 dB(A), T=15 min, do nadulje 01.00 sat.

Članak 4.

U slučaju organizacije manifestacija koje su od interesa za Grad ili nekih izvanrednih događaja, Gradonačelnik ima pravo zaključkom proširiti područje, kao i vrijeme i razinu dozvoljenog prekoračenja najviše dopuštene razine buke.

Članak 5.

Buka koja nastaje uslijed događaja odnosno uporabe elektroakustičnih i akustičnih uređaja navedenih u članku 2. i 3. ove Odluke, ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja ili drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

Članak 6.

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod regulacijom policije, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet na tom mjestu.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 011-01/16-1/5

Ur. broj: 2213/02-01-16-4

Cres, 31. svibnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr