SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

24.

Na temelju članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« RH broj 17/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/ 01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/ 08., 25/12., 147/14. i 100/15.) te na temelju čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09., 14/13.), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
O KAPITALNIM PROJEKTIMA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA CRESA

Članak 1.

Kapitalni projekti od interesa za razvoj otoka Cresa pod nadležnosti Grada Cresa su:

1.Izrada prostorno planske dokumentacije

2.Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija uređenje i opremanje društvenih građevina: Zgrada gradske uprave, Dječji vrtić Girice, Gradska knjižnica, Creski muzej, Kulturni centar »Susajda«, Centar za društvene djelatnosti, Ljetno kino, Centar za posjetitelje Beli, Dom Martinšćica, Dom Orlec, Centar otočkog folklora Orlec

3.Sanacija odlagališta komunalnog otpada (Deponij Pržić), izgradnja pretovarne stanice, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinskih otpad i kompostane

4.Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, te gospodarskih i poljoprivrednih prometnica na području Grada Cresa

5.Izgradnja pješačke staze ili nogostupa na dionici sljedećih prometnica: na potezu Dom zdravlja - Gavza, na potezu Martinšćica - Zaglav - Miholašćica.

6.Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Cresa

7.Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, uređenje i opremanje komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa:361-01/16-1/12

Ur. broj: 2213/02-01-01-16-4

Cres, 31. svibnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr