SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

21.

Temeljem članka 1. i 74. Zakona o športu («Narodne novine« RH br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09., 14/13.), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Grad Cres, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu.

Od općeg značenja za Grad Cres su one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje se na području Grada Cresa poduzimaju u svezi s:

-poticanjem i promicanjem sporta,

-provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži

-treningom, organizacijom i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša

-poticanjem rekreacijskih aktivnosti građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti kod pučanstva,

-brigom za sportske objekte.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i njihovih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Sportski klubovi i njihove udruge u sklopu svojih aktivnosti obuhvaćaju i mladež te ostale građane radi provođenja rekreacijskih aktivnosti.

Članak 3.

Na temelju odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Cresa i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te provedenog Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2016. godini Gradonačelnik Grada Cresa donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2016. godini za prioritetno područje Sporta.

Odlukom su definirani korisnici za dodjelu financijskih sredstava te je utvrđena namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisnicima iz Proračuna Grada Cresa za prioritetno područje sport:

SPORT

Naziv korisnika Naziv projekta/programa Dodijeljeni iznos sredstava (kn)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine, te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 400-01/16-1/17

Ur. broj: 2213/02-01-01-16-11

Cres, 31. svibnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr