SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

20.

Na osnovu članka 30., stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/ 14 i 36/15) i članka 33., točke 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH, br. 94/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donijelo je

Odluku o I. izmjenama i dopunama
PROGRAMA GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Cresu za 2016. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu, »Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/15), mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snsgu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/15-1/9

Ur.broj: 2213/02-01-01-16-5

Cres, 31. svibnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr