SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

19.

Na osnovu članka 28., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/ 14 i 36/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 31. svibnja 2016. godine donijelo je

I. Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za 2016. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu (»Službene novine« Primorsko goranske županije, br 38/15) mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

Klasa: 363-02/15-01/8

Ur.broj: 2213/02-04-02-01-16-4

Cres, 31. svibnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr