SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

17.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08., 136 /12., i 15/15.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09, 14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2016. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi za 2016. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu proračuna u kojem su razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2016. godinu stupa na snagu dan nakon objave
u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-01/16-1/17

Ur. broj: 2213/02-01-01-16-9

Cres, 31. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr