SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

25.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97., 107/07. i 94/ 13.), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/08. i 90/10.) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici 25. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i
obrazovanja u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način kojim Općina Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancira program predškolskog odgoja:

-vrtićni program Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, područnog vrtića Malinska, kojem je osnivač Grad Krk;

-jaslični i vrtićni program Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, ostalih područnih vrtića na području otoka Krka, kojem je osnivač Grad Krk;

-jaslični program u ustanovama drugih osnivača, registriranih sukladno Zakonu, na području Općine Malinska - Dubašnica,

-jaslični program u ustanovama drugih osnivača, registriranih sukladno Zakonu, na području drugih jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS).

Jaslični programi u ustanovama drugih osnivača iz stavka 1., alineje 3. i 4. ovog članka, obuhvaćaju i organizirano čuvanje djece u skladu sa Zakonom o dadiljama.

Članak 2.

Općina će sufinancirati vrtićni program predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama iz članka 1., stavak 1., alineje 2. i 4. ove Odluke, ukoliko su popunjeni smještajni kapaciteti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, područnog vrtića Malinska.

Članak 3.

Roditelji djeteta - korisnika programa predškolskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: roditelji) ostvaruju pravo na sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazo vanja te plaćaju cijenu od 700,00 kuna mjesečno za jaslični program u ustanovama iz članka 1. ove Odluke.

Roditelji ostvaruju pravo na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te plaćaju cijenu od 600,00 kuna mjesečno za vrtićni program u ustanovama iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Pravo na financiranje u iznosu od 100% od udjela roditelja u ekonomskoj cijeni ostvaruje roditelj - korisnik usluga sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Članak 5.

U slučaju iz članka 3. ove Odluke Općina sufinancira razliku do pune cijene vrtićnog i jasličnog programa u ustanovama iz članka 1. ove Odluke sukladno važećim propisima i odlukama predstavničkog tijela Općine.

Članak 6.

Pravo iz članka 3. ove Odluke ostvaruju roditelji ukoliko dijete i barem jedan od roditelja imaju prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište (za strane državljane) na području Općine, u protivnom roditelj plaća punu ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 7.

Za ostvarivanje prava iz članka 3. u ustanovama iz članka 1. alineje 2.,3. i 4. ove Odluke roditelj je dužan podnijeti zahtjev za sufinanciranje na propisanom obrascu za svaku pedagošku godinu.

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine koji će o zahtjevu donijeti rješenje.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji su dužni priložiti slijedeće:

-potvrdu o upisu djeteta u programe predškolskog odgoja;

-izvadak iz matične knjige rođenih za dijete;

-uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana za dijete;

-uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana ili presliku važeće osobne iskaznice za jednog ili oba roditelja;

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel Općine zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o prebivalištu djeteta i njegovih roditelja te ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a roditelji/roditelj o tome nije pismeno obavijestio Jedinstveni upravni odjel Općine, iako je to bio dužan učiniti, Jedinstveni upravni odjel Općine ukinuti će rješenje, a roditelji/roditelj je dužan izvršiti povrat iznosa sufinanciranja za period počevši od nastanka promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a primjenjuje se na sufinanciranje korištenja programa predškolskog odgoja i obrazovanja od mjeseca travnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/16-02/1

URBROJ: 2142/05-01-16-9

U Malinskoj, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr