SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

23.

Na temelju odredbe članka 29. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13), Općinsko Vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici 25. travnja 2016. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se »Revizija procjene ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Malinska-Dubašnica«, izrađena od ovlaštenog trgovačkog društva DLS d.o.o.

(Revizija Procjene je sastavni dio ovog zaključka)

II.

Usvaja se »Revizija Plana zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica«, izrađena od ovlaštenog trgovačkog društva DLS d.o.o.

(Revizija Plana je sastavni dio ovog zaključka)

III.

Ovaj zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 810-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-16-95

Malinska, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr