SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

22.

Na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15) i 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 25. travnja 2016. godine, donijelo je

I. dopunu
PLANA
lokacija za postavu privremenih objekata

I.

U Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/16) u točki 1. stavak 1. dodaju se nove točke XVI. i XVII. kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II.

Ova I. dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/16-01/2

URBROJ: 2142/05-01-16-9

Malinska, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr