SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

18.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (N.N.RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novi Vinodolski 8. 4. 2016. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2016. GODINU

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu (»Službene novine PGŽ,« broj: 04/16 i 5/16) u točki IV. briše se tekst koji glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze i ista će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Grafički dio nije predmet objave.

Klasa: 342-21/16-01/2

Ur.broj: 2107/02-04-16-6

Novi Vinodolski, 8. travnja 2016.

Zamjenik gradonačelnika
koji obnaša dužnost gradonačelnika
Velimir Piškulić, oecc.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr