SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

16.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka USRH, 73/00, 129/00 - Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 56. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 22. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Članak 1.

U Odluci o gospodarenju nekretninama (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 48/12, 28/15 i 36/15) iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

»Članak 5a.

Ukoliko ponuditelj ponudi kupoprodajnu cijenu u iznosu od 500.000,00 kuna i više, ponuditelj može uz ponudu podnijeti zahtjev za obročnom otplatom kupoprodajne cijene u dvije jednake rate.

Ukoliko ponuditelj iz prethodnog stavka bude najpovoljniji, Vijeće će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi pri čemu će utvrditi obročno plaćanje pod uvjetima iz ovog članka.

Obročna uplata se ugovara i vrši pod slijedećim uvjetima:

-prva rata dospijeva u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, a druga najkasnije 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora uz uvjet prethodnog upisa založnog prava na nekretnini koja je predmet prodaje u korist Općine Malinska - Dubašnica i to na puni iznos kupoprodajne cijene sa pripadajućim zakonskim kamatama, ugovornim kamatama te eventualnim troškovima postupka.

-kupac se uvodi u posjed nekretnine u roku od tri dana od dana kada na računu Općine Malinska - Dubašnica bude vidljiva uplata prve rate kupoprodajne cijene.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-02/1

URBROJ: 2142/05-01-16-4

Malinska, 23. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr