SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
GRAD RAB

18.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 18. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja-korisnika usluge (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 4/05 i 24/15, u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Sredstva iz članka 6., stavka 3. ove Odluke namijenjeni su za financiranje bruto plaća i doprinosa na plaće radnika Vrtića.«

Članak 2.

U članku 6., stavku 1. mijenjaju se podstavci 1. i 2., koji glase:

-»za cjelodnevni boravak 33% ekonomske cijene usluge u dječjem vrtiću,«

-»za poludnevni boravak 33% ekonomske cijene usluge u dječjem vrtiću,«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

« Sudjelovanje Grada Raba, za korisnike usluge dječjeg vrtića sa prebivalištem na području Grada Raba, iznosi 67% od ekonomske cijene usluge u dječjem vrtiću za cjelodnevni i poludnevni boravak djeteta u dječjem vrtiću.«

Članak 3.

U članku 7. iza riječi »Upravno vijeće vrtića« riječi »prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva« mijenjanu se i glase « uz suglasnost Gradskog vijeća.«

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 1. dodaju se stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»U ljetnim mjesecima: lipnju, srpnju i kolovozu roditelj može koristiti uslugu ljetnog ispisa djeteta iz Vrtića.«

»Za vrijeme ljetnog ispisa roditelj je dužan plaćati dnevnu cijenu Vrtića umanjenu za 50%. Ljetni ispis može se koristiti minimalno dva, a maksimalno tri mjeseca iz stavka 2. ovog članka u cijelosti i potrebno ga je najaviti najmanje 15 dana prije korištenja.«

Članak 5.

U svim člancima Odluke riječ »naobrazba« zamjenjuje se riječju »obrazovanje.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 023-06/16-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-16-10

Rab, 18. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51280&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr