SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA KLANA
11

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 21. ožujka 2005. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2005. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

5. opskrbu pitkom vodom

6. odvodnju otpadnih voda

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 250.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 638.660,21 kuna

- naknada za koncesiju 4.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) uređenje dječjeg igrališta u Klani 130.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 80.000,00 kuna

b) uređenje trokuta na raskrižju

Strmašćica 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 5.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

c) nabava vanjskog displaya (sat,

datum, tempretura) 26.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 26.000,00 kuna

d) nabava javne dekorativne rasvjete 14.660,21 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 14.660,21 kuna

e) nabava vanjske pozornice 43.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 43.000,00 kuna

f) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

g) geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje ceste Zatrep 250.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 150.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 100.000,00 kuna

b) otkup zemljišta za izgradnju

nogostupa kroz naselje Klana 9.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 5.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 4.000,00 kuna

c) usluge nadzora 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

d) geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

3. Groblje

a) otkup zemljišta za proširenje groblja 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

b) popločenje prilaznih staza na groblju 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

c) izgradnja novih ukopnih mjesta

na V. polju 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 20.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 6.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 4.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta

a) proširenje javne rasvjete 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 20.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

5. Opskrba pitkom vodom

a) sufinanciranje izgradnje vodovoda

Laze 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 40.000,00 kuna

b) sufinanciranje izgradnje vodovodne

mreže u novom dijelu naselja Kalužica 70.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 70.000,00 kuna

c) uređenje javne slavine u Dražici 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

d) izrada projektne dokumentacije 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

6. Odvodnja otpadnih voda

a) regulacija odvodnje otpadnih voda

kod vojarne Klana 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/05-01/17

Ur. broj: 2170-06-05-01-01

Klana, 21. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr