SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

15.

Na temelju odredbi članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/06, 49/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 23. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
O NAMJENI I VISINI ZAKUPNINE POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Određuje se namjena poslovnog prostora u poslovnim objektima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica te visina godišnje zakupnine, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/16-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-16-8

Malinska, 23. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=968&mjesto=51511&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr