SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD OPATIJA

22.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradonačelnik Grada Opatije podnosi

Izvješće
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine u 2015. godini

1. Uvod

Plan gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje od 2014. do. 2019. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 21. srpnja 2014. godine i objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 23/2014.

2. Zatečeno stanje

Grad Opatija donio je 2014. godine Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službene novine PGŽ, br. 27/2015), kojom je propisana obveza sakupljanja i odvoza otpada sa cijelog područja Grada Opatije a poslovi su bili povjereni komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada organiziran je zajednički, po istim principima za područje Grada Opatije i općina Lovran, Matulji i M. Draga. Otpad je deponiran na deponiji Osojnica koji se nalazi na području Općine Matulji, a deponijem također upravlja »Komunalac« d.o.o.

Na području Grada Opatije u 10 naselja živi ukupno 11.659 stanovnika (izvor: Popis stanovništva 2011. godine), a kao izrazito turističko područje u priobalnim naseljima Opatija, Ika i Ičići ostvaruje se i preko 1 miljun noćenja godišnje.

Sakupljanje otpada je organizirano kroz posude postavljane na javnim površinama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

KLASA: 363-01/16-01/52

UR.BROJ: 2156/01-03-16-1

Opatija, 4. ožujka 2016.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr