SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD CRES

9.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 29/09) i članka 7. Odluke o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece (»Službene novine PGŽ« broj 25/15), Gradonačelnik Grada Cresa,11. siječnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova proširenog sastava Koordinacijskog odboraakcije »Grad Cres- prijatelj djece«

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Cresa donijelo je Odluku o uključenju u akciju »Gradovi i općine - prijatelji djece«.

Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije iz prethodnog stavka provodit će Koordinacijski odbor akcije »Grad Cres - prijatelj djece« (u daljnjem tekstu: Koordinacijski odbor).

Članak 2.

U prošireni sastav Koordinacijskog odbora imenuju se članovi:

1. Rozana Perović

2. Sonja Pokupec Salković

3. Viviana Salković

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 011-01/15-1/14

URBROJ: 2213/02-02-16-4

Cres, 11. siječnja 2016.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, struč. spec. oec.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr