SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

33.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst i 37/15), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije(»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na25.sjednici, održanoj 31. ožujka 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 8/14, 17/14, 17/15 i 37/15), iza podstavka 20. dodaje se novi podstavak 21. i glasi:

»- doc.dr.sc.Vladimir Mozetič, dr.med., predstavnikKlastera zdravstvenog turizma Kvarnera, za člana,«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-04/16-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-43

Rijeka, 31. ožujka 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr