SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

26.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 25. sjednici održanoj 31. ožujka 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) sufinancirat će projekt rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (nastavno: projekt) prema Investicijskom elaboratu rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane.

Investicijski elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

.su Županija i Općina Punat u cilju realizacije projekta zajednički aktivno sudjelovali u izradi i sufinanciranju projektne dokumentacije za projekt,

.je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni arhitektonski projekt (KLASA: 404-03/15-01/00086, URBROJ: 533-27-15-0002 od 11. studenog 2015. godine). Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola, te da je dio projekta za dogradnju jednodijelne školske sportske dvorane djelomično u skladu s normativima jednodijelnih školskih sportskih dvorana, obzirom da je ukupna neto površina jednodijelne školske sportske dvorane od 1.033,89 m2 veća (za oko 255 m2 ) u odnosu na utvrđeni normativ Ministarstva,

.ukupna procijenjena vrijednost radova na realizaciji projekta iznosi 20.805.930,00 kuna, te da će se radovi na realizaciji projekta odvijati tijekom tri godine (2016., 2017. i 2018. godine).

Članak 3.

Županija i Općina Punat sufinancirat će ugovorene radove na realizaciji projekta u omjeru:

40 % Županija - 60 % Općina Punat

Županija će obvezu sufinanciranja iz stavka 1. ovoga članka izvršiti tijekom proračunske 2017. i 2018. godine a najviše do 8.322.372,00 kuna.

Sredstva iz stavka 2. ovoga članka osigurat će se iz izvora decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu.

Članak 4.

Primorsko-goranska županija i Općina Punat će, nakon provođenja postupka javne nabave, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi rokovi, uvjeti i način sufinanciranja projekta.

Članak 5.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-24

Rijeka, 31. ožujka 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr