SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA FUŽINE
3

3.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Fužine za razdoblje
1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Fužine za 2004. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Prihodi poslovanja (klasa 6) 9.693.399,37

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

(klasa 7) 202.471,71


Rashodi poslovanja (klasa 3) 6.045.153,14

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

(klasa 4) 1.684.018,18


Razlika - višak/manjak 2.166.699,76

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA


Raspoloživa sredstva iz 2003. godine 1.502.541,56

C. RAČUN FINANCIRANJA


Primici od financijske imovine

i zaduživanja (klasa 8) 16.00,00


Izdaci za financijsku imovinu

i otplate zajmova (klasa 5) 500.00,00


Neto zaduživanje/financiranje -484.00,00

D. REZULTAT POSLOVANJA


Višak prihoda/primitaka 3.185.241,32


Članak 2.

Izvršenjem Proračuna Općine Fužine za 2004. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 5.121.487,79 kn

Manjak prihoda od nefinancijske imovine 1.481.546,47 kn

Manjak primitaka od financijske imovine 454.700,00 kn

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine, te tako utvrđeni višak prihoda poslovanja iznosi 3.185.241,32 kn.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2004.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka Proračuna Općine Fužine za 2004. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/1

Ur. broj: 2112-03-05-1

Fužine, 24. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Godišnji obračun Proračuna Općine Fužine  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr