SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

5.

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 159/09, 90/11, 56/13, 154/14) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 24/09, 34/09 ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 41/11) članak 1. mijenja se i glasi:

Ovom se Odlukom, na području Općine Mrkopalj uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar,mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja su u sustavu javne vodoopskrbe, utvrđuje se obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca- vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Delnice (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Naknada za razvoj koristiti će se:

-za sufinanciranje izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar,

-za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) mjesnih mreža,

-za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) magistralnih i glavnih cjevovoda i drugih vodnih građevina,

-za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora,

-za otkup i uređenje zemljišta potrebnog za izradu vodnih građevina, te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Isporučitelj je obvezan ovu Izmjenu Odluke po njenom stupanju na snagu objaviti na web stranici Isporučitelja.

Klasa: 021-05/16-01/01

Urbroj: 2112-05-01-16-6

Mrkopalj, 17. ožujka 2016.

Općinsko vijeće Općine Mrkoaplj

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr