SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA LOPAR

5.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 7. ožujka 2016. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području Općine Lopar
za 2016. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Lopar planira u 2016. godini dati slijedeće koncesije:

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje prijevoza pokojnika i ukopa pokojnika

-planirani broj koncesija: 2 koncesije,

-rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 3.000,00 kn,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/14), Odluka o grobljima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 42/09).

2. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lopar

-planirani broj koncesija: 2 koncesije,

-rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 1.000,00 kn,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/14), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/09, 44/10).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01-16-01

Lopar, 7.ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51281&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr