SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA JELENJE

11.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službeni glasnik PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 17. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2016. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Jelenje

Članak 1.

U Statutu Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09 i 13/13) (u daljnjem tekstu:Statut) u članku 29. stavku 1. briše se točka 10.

Članak 2.

U članku 29. stavku 1. Statuta iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»Odbor za strateški razvoj i EU fondove«

Članak 3.

Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-08/16-01/4

Ur. broj: 2170-04/16-01/1

Dražice, 15. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51218&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr