SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD RIJEKA
54

52.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04), članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 39/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

Članak 1.

U Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost Grada Rijeke imenuju se:

1. Patrizia Venucci Merdžo, za predsjednika

2. David Stefanutti, za potpredsjednika

3. Mr. sc. Mirna Marić, za člana

4. Dijana Grgurić, za člana

5. Darko Jurković-Charlie, za člana

U Kulturno vijeće za dramsku umjetnost Grada Rijeke imenuju se:

1. Edita Karađole, za predsjednika

2. Almira Štifanić, za potpredsjednika

3. Tajana Gašparović, za člana

4. Ivica Buljan, za člana

5. Željka Turčinović, za člana

U Kulturno vijeće za film i kinematografiju Grada Rijeke imenuju se:

1. Dr. sc. Mate Kukuljica, za predsjednika

2. Ervin Debeuc, za potpredsjednika

3. Tanja Golić, za člana

4. Dragan Rubeša, za člana

5. Aldo Paquola, za člana

U Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke imenuju se:

1. Mr. sc. Velid Đekić, za predsjednika

2. Verena Tibljaš, za potpredsjednika

3. Dr. sc. Irvin Lukežić, za člana

4. Dr. sc. Ines Srdoč-Konestra, za člana

5. Dr. sc. Darko Gašparović, za člana

U Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke imenuju se:

1. Jerica Ziherl, za predsjednika

2. Dr. sc. Vladimir Goss, za potpredsjednika

3. Ivica Župan, za člana

4. Siniša Majkus, za člana

5. Igor Eškinja, za člana

U Kulturno vijeće za nove medijske kulture i kulturu mladih Grada Rijeke imenuju se:

1. Slaven Tolj, za predsjednika

2. Damir Martinović-Mrle, za potpredsjednika

3. Denis Pilepić, za člana

4. Sunčica Ostojić, za člana

5. Sabina Salamon, za člana

U Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke imenuju se:

1. Mr. sc. Alan Braun, za predsjednika

2. Mr. sc. Marijan Bradanović, za potpredsjednika

3. Mr. sc. Ira Rechner - Šustar, za člana

4. Dr. sc. Julia Lozzi Barković, za člana

5. Dr. sc. Karin Šerman, d.i.a., za člana

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/54

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 24. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr