SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

18.

Na temelju članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 4/03), Odbor za statutarno-pravna pitanja Županijske skupštine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o određivanju naknade za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Odluka).

Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća Odluku o određivanju naknade za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke koja je objavljena u »Službenim novinama« broj 4/03, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/01-08/1

Ur.broj: 2170/01-92-01-03/40

Rijeka, 1. travnja 2003.

Predsjednica

Odbora za statutarno-pravna pitanja

Vesna Orlić

O D L U K U

o određivanju naknade za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županijsko poglavarstvo).

Članu Županijskog poglavarstva za rad u Županijskom poglavarstvu pripada mjesečna bruto naknada koju čini umnožak osnovice i koeficijenta.

Osnovicu predstavlja visina prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće zaposlenih na području Primorsko-goranske županije u prethodnoj godini.

Članak 2.

Članu Županijskog poglavarstva naknada se obračunava primjenom koeficijenta 1,25.

Članak 3.

Osim naknade iz članka 1. ove Odluke članovima Županijskog poglavarstva pripada i pravo na naknadu putnih troškova sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr