SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

8.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima »Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-proč.tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. veljače 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u
zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj
za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i
oglasnih predmeta

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i 55/12), članak 21. mijenja se i glasi:

»Početni iznos zakupnine za zakup javne površine za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke iznosi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-06-16-01-7

Omišalj, 25. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr