SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

7.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12, 152/14 i 81/15- proč.tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11 i 64/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. veljače 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/14) iza članka 20. dodaje se članak 20.a koji glasi:

»Članak 20.a

Utvrđuje se djelomično oslobađanje od ugovorene zakupnine u visini od 50% iznosa za prvu godinu zakupa i 25% iznosa za drugu godinu zakupa, zakupnicima poslovnih prostora na tržnici na malo u ulici Njivičina u Omišlju, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Omišalj te da koriste poslovni prostor tokom cijele godine.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa zakupnicima koji koriste popust iz stavka 1. ovog članka sklopit će se na određeno vrijeme od tri godine.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 2. ovog članka zakupnik je dužan platiti redovnu cijenu zakupa poslovnog prostora.

Popust iz stavka 1. ovog članka zakupnik može koristiti samo jedanput.«

Članak 2.

Ova dopuna Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-06-16-01-6

Omišalj, 25. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr