SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

5.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13), članaka 3. do 8. Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 28/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko Vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 22. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za zamjenu/prodaju zemljišta
u predjelu Rova

1.Prihvaća se ponuda JOSIPA PIVARIĆ iz Donje Zeline, Bukovec Zelinski br. 42, OIB: 67076002699, prispjela u postupku javnog natječaja objavljenog u Novom listu 03. siječnja 2016. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, za zamjenu dijela novoformirane z.č. 2582/25 k.o. Sv. Anton, u površini od 129 m2, u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica, za nekretninu u vlasništvu JOSIPA PIVARIĆ označenu kao cijela novoformirana z.č. 1262/4 k.o. Sv. Anton, ukupne površine 129 m2, te ponuda JOSIPA PIVARIĆ za otkup preostalog dijela novoformirane z.č. 2582/25 k.o. Sv. Anton, u površini od 43 m2, po cijeni od 1.584,12 kn/m2, a što čini z.č. 2582/25 k.o. Sv. Anton, površine 172 m2 u cijelosti, u svrhu formiranja građevinske parcele te ulice planske oznake »ostale ulice OU7« na području obuhvata UPU 4 - Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012).

2.Rok za zaključenje Ugovora o zamjeni/prodaji iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

3.Ovlašćuje se Općinski Načelnik za zaključenje Ugovora o zamjeni/prodaji.

4.Ostali uvjeti zamjene definirati će se Ugovorom o zamjeni/prodaji, a sve sukladno natječajnoj dokumentaciji.

5.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 944-01/15-03/9

URBROJ: 2142/05-01-16-14

Malinska, 22. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr