SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
OPĆINA LOPAR

3.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13), članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015.godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2016. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Lopar kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

-financiranje i razvoj ustanova u kulturi

-financiranje manifestacija u kulturi

-amatersko stvaralaštvo u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu

-knjižnična djelatnost

-obrazovanje odraslih

-sanacija i održavanje objekata kulture na području Općine Lopar

-otkup muzejske građe

-aktivnost radija

-izradu suvenira

-posebne programe u području kulture

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 690.108,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2016. godine.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/15-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/15-19

Lopar, 15. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

* Tablica javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2016. godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr