SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
GRAD RAB

6.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15), a sukladno članku 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 23. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4)

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Urbanistički plan uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4) (u daljnjem tekstu: Plan) se izrađuje na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon) i Prostornog plana uređenja Grada Raba (u daljnjem tekstu: PPUG Raba).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. prva alineja mijenja se i glasi:

»Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13),«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/01

URBROJ: 2169-01-02/7-16-4

Rab, 23. veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=51280&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr