SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

15.

Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 39/13 i 48/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 24. sjednici od 25. veljače 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko- goranske županije

Članak 1.

U Odluci o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 6/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Članka 2.

»Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije koriste se isključivo za

-programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta

-sređivanje zemljišnih knjiga;

-podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

-program razminiranja zemljišta;

-program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu;

-program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije;

-program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti;

-program sufinanciranja;

-druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-27

Rijeka, 25. veljače 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr