SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

14.

Na temelju članka 16. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (»Službene novine« broj 34/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o rasporedu odobrenih sredstava
Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta
od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine

Članak 1.

U Odluci o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine (»Službene novine« broj 28/15 i 31/15-ispravak) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčana sredstva raspoređuju se Gradu Čabru namjenski za financiranje šteta po kategorijama i iznosima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-25

Rijeka, 25.veljače 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijskaskupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr