SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

13.

Na temelju članka 65. stavak 4. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 -pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela je

O D L U K U
o rasporedu proračunskih sredstava za programe
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2016. godinu

Članak 1.

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije raspoređuju se sredstva u iznosu od 1.133.500,00 kunaza financiranje programa unutar aktivnosti »Ostali programi edukacije i prevencije«, iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi, za namjene i u iznosima kako slijedi:

.Nacionalni program za Rome iznos od 109.000,00 kn i to:

-93.003,00 kn za Plaće ( Bruto ) 311

-15.997,00 kn za Doprinose na plaće 313

.Potpora izdavanju Narodnog zdravstvenog lista iznos od 160.600,00 kn i to:

-101.962,00 kn za Plaće ( Bruto ) 311

-17.538,00 kn za Doprinose na plaće 313

-41.100,00 kn za Rashodi za usluge 323

.Prevencija bolesti srca i krvožilja iznos od 168.900,00 kn i to:

-73.433,00 kn za Plaće ( Bruto ) 311

-12.632,00 kn za Doprinose na plaće 313

-1.550,00 kn za Naknade troškova zaposlenima 321

-13.585,00 za Rashodi za materijal i energiju 322

-55.450,00 kn za Rashode za usluge 323

-12.250,00 kn za Postrojenja i opremu 422

.Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih iznos od 280.200,00 kn i to:

-221.160,00 kn zaPlaće ( Bruto ) 311

-38.040,00 kn za Doprinose na plaće 313

-5.000,00 kn za Rashode za materijal i energiju 322

-16.000,00 kn za Rashodi za usluge 323

.Savjetovalište Otvorena vrata iznos od 214.800,00 kn i to:

-137.116,00 kn za Plaće ( Bruto ) 311

-23.584,00 kn za Doprinose na plaće 313

-54.100,00 kn za Rashode za usluge 323

.Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji iznos od 200.000,00 kn i to:

-168.089,00 kn za Plaće ( Bruto ) 311

-28.911,00 kn za Doprinose na plaće 313

-3.000,00 kn za Rashode za usluge 323

Članak 2.

Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zaključi ugovore o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-23

Rijeka, 25. veljače 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr