SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

12

Na temelju članka 16 stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 03/02, 20/05, 26/05 - pročišćeni tekst i 26/09), članka 16. stavka 2. Statuta Županijske uprave za ceste, članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst)) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 24. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije

I.

Georg Žeželić, dipl.ing.građ. iz Matulja, Branka Laginje 33a, imenuje se za ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

II.

Mandat imenovanom ravnatelju iz točke I. ove Odluke traje četiri (4) godine, počevši od 1. travnja 2016. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-21

Rijeka, 25. veljače 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr