SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

11.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 44. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 110/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 24. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela je

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, kojeg je Upravno vijeće Muzeja utvrdilo na sjednici održanoj 9. veljače 2016. godine uz uvjet da se u članku 12. stavak 4. i 5. izmijene na način da glase:

»Mandat člana Muzejskog vijeća prestaje i prije isteka vremena na koje je imenovan:

a)podnošenjem ostavke

b)opozivom u svako doba, a posebno ako član nesavjesnim ili nepravilnim obavljanjem dužnosti nanosi štetu i narušava ugled Muzeja odnosno osnivača, te ako neopravdano izostaje sa sjednica

Odluku o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo člana uz istovremeno imenovanje novog člana Muzejskog vijeća, čiji mandat traje do isteka vremena na koje je izabran opozvani član.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-19

Rijeka, 25. veljače 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr