SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

4.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 4. siječnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o novčanoj pomoći po rođenju djeteta

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje visina, uvjeti te postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta, koju osigurava Općina Omišalj.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje prava iz članka 1. Odluke osiguravaju se iz Proračuna Općine Omišalj.

Članak 3.

Pravo na novčanu pomoć po rođenju djeteta ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu od 4.000,00 kn po djetetu.

Članak 4.

Pravo na isplatu novčane pomoći iz članka 3. ostvaruje se ako barem jedan roditelj ima neprekidno prebivalište na području Općine Omišalj najmanje 2 godine prije dana rođenja djeteta i ako dijete za koje se ostvaruje novčana pomoć ima prijavljeno prebivalište na području Općine Omišalj.

Članak 5.

Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Upravnom odjelu Općine Omišalj, najkasnije šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, roditelj podnositelj obvezan je priložiti preslike uvjerenja o prebivalištu za roditelje i novorođeno dijete, presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i broj računa na koji će se naknada isplatiti.

U slučaju da jedan od roditelja ima prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, potrebno je priložiti i potvrdu jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište, da roditeljsku naknadu nije primio od iste.

Članak 6.

Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć u roku do 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Općinskog načelnika Općine Omišalj od 11. veljače 2010. godine.

Članak 8.

Neriješeni zahtjevi za ostvarivanje prava zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/16-01/1

URBROJ: 2142-06-16-01-1

Omišalj, 4. siječnja 2016.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr