SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

3.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj 30. studenog 2015. godine, donosi

PLAN
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2016. GODINI

Članak 1.

Ovim Planom utvrđeno je redovno upravljanje pomorskim dobrom na području općine Omišalj u 2016. godini, utvrđena su sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (Narodne novine br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) koje se mogu obavljati na području Općine Omišalj, uvjeti te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2016. godini.

Članak 2.

U 2016. godini planiraju se aktivnosti zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja pomorskog dobra, te određuju potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije do 31. prosinca 2016. godine te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 342-01/5-01/8

UR.BROJ: 2142-06-15-01-2

Omišalj, 30. studenoga 2015.

Općinska načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr