SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
GRAD OPATIJA

5.

Na osnovi članka 9. do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/99, 16/00, 02/03 i 10/03 - pročišćeni tekst, 18/06, 18/08 i 10/09) Gradonačelnik Grada Opatije je 1. veljače 2016. godine donio

ODLUKU O IZMJENAMA OPĆIH UVJETA
organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 23/13, 43/13 i 34/15) u članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba iz članka 18. stavka 1. točke 2. plaća naknadu po rezerviranom parkirnom mjestu u iznosu od 1.500,00 kn mjesečno za javna parkirališta u zoni »1«, »2« i javno parkiralište u Opatiji, M.Tita od pješačkog prijelaza ispred glavnog ulaza u Thalassotherapiu do stubišta za Vilu Dubravu, iz zone »3«, odnosno 4.500,00 kuna mjesečno za javna parkirališta u zoni »0«.

Članak 2.

U članku 21. stavku stavku 2. iza riječi i broja »zoni »2«« dodaju se sljedeće riječi:

» kao i na javnom parkiralištu u Opatiji, M.Tita od pješačkog prijelaza ispred glavnog ulaza u Thalassotherapiu do stubišta za Vilu Dubravu, iz zone »3«.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 340-01/13-01/57

URBROJ: 2156/01-03/01-16-4

Opatija, 1. veljače 2016.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr