SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

3.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 52. točke 23. i članka 69. stavka 1. i 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14 i 16/15),župan Primorsko- goranske županije dana 8. veljače 2016. godine, donio je

I Z M J E N E
Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Poslovniku o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14 i 16/15), u članku 19. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Dnevni red kojeg je utvrdio župan i svi materijali koji se razmatraju na Kolegiju stavljaju se na Share Point najkasnije pet dana prije održavanja Kolegija.

Osobe iz članka 16. stavka 3. ovog Poslovnika koje nemaju pristup SharePointu kao i predsjednici radnih tijela osnovanih od strane župana kada je na dnevnom redu materijal izrađen od tog radnog tijela, pozvat će se na sjednicu Kolegija elektronskim putem.

Članak 2.

U članku 24., stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Zapisnik potpisuje župan, odnosno zamjenik župana koji je vodio Kolegij, i tajnik županije.

Prije potpisivanja prijedlog zapisnika se stavlja na Share Point, a smatra se usvojenim ako na Kolegiju nije bilo primjedbi na zapisnik.

Članak 3.

Ove Izmjene poslovnika stupaju na snagu 1. ožujka 2016. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 022-04/16-01/4

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-5

Rijeka, 8. veljače 2016.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr