SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 59. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), a u svezi s Proračunom Općine Vrbnik za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/15), općinska načelnica Općine Vrbnik, donijela je

PLAN
prijma u službu u Općini Vrbnik za 2016. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Vrbnik utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika za 2016. godinu.

II.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Vrbnik predviđeno je ukupno 5 radnih mjesta i to 4 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 5 radnih mjesta (4 službenika i 1 namještenik).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Vrbnik za 2016. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu ne predviđa se prijam službenika u službu na:

- određeno ni neodređeno vrijeme

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Vrbnik.

Klasa: 400-01/15-01/66

Ur. broj: 2142-07-01-16-1

Vrbnik, 22. siječnja 2016.

Općinska načelnica

Marija Dujmović-Pavan, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr