SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

2.

Temeljem članka 207. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 56/13 i 14/14) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13) općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. sa sjedištem u Delnicama, Supilova 173, na Odluku o cijeni vodnih usluga - javne vodoopskrbe od 17. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Odluka o cijeni vodnih usluga nalazi se u prilogu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s primjenom Odluke o cijeni vodnih usluga - javne vodoopskrbe s 1. veljače 2016. godine.

Klasa: 022-05/16-01/01

Ur. broj: 112-05-02-16-1

Mrkopalj, 18. siječnja 2016.

OPĆINA MRKOPALJ

Općinski načelnik

Ivica Padavić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr