SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

1.

Temeljem članka 33. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/2013) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13) općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni javnih usluga

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. sa sjedištem u Delnicama, Supilova 173, na Odluku o cijeni javnih usluga miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada od 17. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Odluka o cijeni javnih usluga nalazi se u prilogu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s primjenom Odluke o cijeni javnih usluga miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s 1. veljače 2016. godine.

Klasa: 022-05/16-01/01

Ur. broj: 2112-05-02-16-2

Mrkopalj, 18. siječnja 2016.

OPĆINA MRKOPALJ

Općinski načelnik

Ivica Padavić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr