SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

17.

Na temelju članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad članovima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine (»Službene novine« broj 4/ 03), Odbor za statutarno-pravna pitanja Županijske skupštine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o naknadama za rad članovima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine (u daljnjem tekstu: Odluka).

Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća Odluku o naknadama za rad članovima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine (»Službene novine« broj 23/98), Odluku o izmjeni Odluke koja je objavljena u »Službenim novinama« broj 15/00, Odluku o izmjeni Odluke koja je objavljena u »Službenim novinama« 4/01 te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke

Petak,4.travnja2003. Stranica867—broj9

SLUŽBENENOVINE

koja je objavljena u »Službenim novinama« broj 4/03, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/01-08/1

Ur.broj: 2170/01-92-01-03/41

Rijeka, 1. travnja 2003.

Predsjednica

Odbora za statutarno-pravna pitanja

Vesna Orlić

O D L U K A

O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVIMA SKUPŠTINE I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad članovima Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština), članovima radnih tijela Skupštine te predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine.

Članu Skupštine, članu radnog tijela Skupštine, predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine pripada mjesečna bruto naknada koju čini umnožak osnovice i koeficijenta.

Osnovicu predstavlja visina prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće zaposlenih na području Primorsko-goranske županije u prethodnoj godini.

Članak 2.

Članu Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,4.

Predsjedniku Kluba članova Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,51.

Isplata naknade iz stavka 2. ovog članka isključuje naknadu iz stavka 1. i članka 3. ove Odluke.

Članak 3.

Članu radnog tijela koji je ujedno i član Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,12.

Članu radnog tijela koji nije član Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,16.

Naknada iz stavka 1. i 2. ovog članka pripada članu za rad u samo jednom radnom tijelu.

Članak 4.

Članu Skupštine i članu radnog tijela Skupštine, kada je nazočan sjednici Skupštine, odnosno sjednici radnog tijela Skupštine, pripada naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sjednica Skupštine odnosno sjednica radnog tijela Skupštine, ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

Članak 5.

Predsjedniku Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 1,53, a potpredsjedniku Skupštine primjenom koeficijenta 0,51.

Isplata naknade iz stavka 1. ovog članka isključuje isplatu naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke.

Članak 6.

Kada je član Skupštine ili radnog tijela Skupštine upućen na putovanje u zemlji ili u inozemstvu pripada mu naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada troškova noćenja.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu kao i troškovi noćenja određuju se u visini koja je aktom Županijskog poglavarstva propisana za djelatnike upravnih tijela Županije.

Pravo na dnevnicu i troškove noćenja u visini određenoj stavkom 2. ovoga članka priznaje se i članu Skupštine odnosno članu radnog tijela Skupštine, ako je zbog izvanrednih okolnosti (elementarna nepogoda i sl.) bio spriječen po završetku sjednice vratiti se u mjesto stanovanja.

Članak 7.

Predsjednik Skupštine može iznimno članu Skupštine te predsjedniku, potpredsjedniku i članu radnog tijela Skupštine odobriti korištenje osobnog vozila za službene potrebe.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka za potpredsjednika i člana radnog tijela Skupštine, predsjednik Skupštine daje na prijedlog predsjednika radnog tijela


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr