SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD KASTAV

4.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 22. Zakona o postupanju s nezakonitoizgrađenimzgradama(»Narodne novine« broj 86/12, 143/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 28. sjednici održanoj dana 28.siječnjaj2016. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 2/12, 7/12, 3/13, 2/14, 2/15, 18/ 15, 35/15) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu danom objave.

KLASA:021-05/16-01/01

URBROJ:2170-05-06/1-16-6

Kastav, 28. siječnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr