SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD KASTAV

2.

Na temelju odredbe članka 114. B Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 28. sjednici , održanoj 28. siječnja 2016. godine, donijelo je

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA
SPOMENIČKE RENTE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (u daljem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada u ukupnom iznosu od 40.000 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/01

URBRO:2170-05-06/1-16-4

Kastav, 28. siječnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr