SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD KASTAV

1.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 i 2/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 28. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u GradskomVijeću Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2016. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Kastva za 2016. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Grada Kastva za 2016. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću za 2016. godinu u iznosu od 45.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.601,15 kuna.Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna godišnja naknada u iznosu od 260,11 kuna.

Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Kastva za 2016. godinu prema članku 3. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP 13.005,75 kuna

Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ 8.063,56 kuna

Primorsko goranskom savezu - PGS 5.462,41 kuna

Akciji mladih - AM 5.202,30 kune

Autonomnoj regionalnoj stranci Hrvatskog primorja,

Gorskog kotara, otoka i Rijeke - ARS 2.601,15 kuna

Istarskom demokratskom saboru - IDS 2.861,26 kune

Članu izabranom s liste grupe birača 2.601,15 kuna

Hrvatskoj narodnoj stranci - HNS 2.601,15 kuna

Hrvatskoj stranci umirovljenika - HSU 2.601,15 kuna.

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za financije i proračun na žiroračun političke stranke ili člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/01

URBROJ:2170-05-06/1-16-3

Kastav, 28. siječnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr