SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD CRES

2.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« br. 91/96, 48/98 66/98 i 22/06) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 22. siječnja 2016. donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE
O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA
DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA CRESA

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 22/97, 8/00, 8/01 i 35/04), u daljnjem tekstu: Odluka, u člancima 6., 18., 19., 20., 22. i 23., riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 19. Odluke, mijenja se alineja druga i glasi:

»- osobi sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata,«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 370-01/16-1/3

Ur. broj:2213/02-01-16-2

Cres, 22. siječnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr